MENU GŁÓWNE

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

PROGRAMOWANIE

MATEMATYKA

NORDIC WALKING

TECHNIKA


INNOWACJA Z MATEMATYKI - WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ ...

Sprawozdanie z wprowadzenia innowacji metodycznej na lekcjach matematyki

w klasie czwartej „a” i czwartej „b”.

„Widzę, słyszę, czuję – budowanie edukacji sensorycznej indywidualnie dla każdego dziecka na lekcjach matematyki w II etapie kształcenia”

 

 

W czasie bieżącego roku szkolnego 2010/2011 często lekcjach matematyki przeprowadzano zgodnie z zasadami opracowanymi w w/w innowacji. Na lekcjach używano środki audiowizualne i inne dostępne pomoce dydaktyczne.

 1. Porównywanie różnicowe – metoda projektu – dzieci układały zadania (dwa działania obowiązkowo; pisemne dodawanie i odejmowanie), z zasadami o ile więcej, o ile mniej? Przedstawienie efektów za pomocą scenek i plakatów.

 2. Porównywanie ilorazowe – prezentacja multimedialna – zadania przedstawiono w postaci obrazów. Treści zadań czytano głośno i śledzono wydrukowane na kartce. Możliwość różnorakiej analizy zagadnienia.

 3. Rachunek pamięciowy na większości lekcjach metodą podaj dalej. Powtarzanie tabliczki mnożenia z wykorzystaniem gry „Piotruś”

 4. Zgadywanki – uzupełnianki matematyczne z wykorzystaniem projektora.

 5. Kalendarz i czas – zabawy dydaktyczne związane z odczytywaniem odpowiednich dat i pór roku. Pomoce dydaktyczne, to różne rodzaje zegarów.

 6. Wyrażenia dwumianowane – wprowadzenie gry na zasadzie stanowiska tematyczne – przygotowano różne rodzaje wag, na następną lekcję różne pomoce do mierzenia odległości czy długości danych przedmiotów. Uczniowie przychodzili od stanowiska do stanowiska i samodzielnie wykonywali zadania – posłużyło im to do lepszego zrozumienie porównania odpowiednich jednostek.

 7. Własności prostopadłościanów- układanie samodzielnie rymowanek, które przedstawiali rapując.

 

Na lekcjach utrwalających, ćwiczeniowych – czasie robienia samodzielnie ćwiczeń była puszczana cicho muzyka, co niektórym bardzo pomagało w wyciszeniu się na lekcji.

Po pierwszym roku wprowadzenia tej formy metodyczno-dydaktycznej należy stwierdzić, że przy tych zespołach klasowych była bardzo pomocna w prowadzeniu zajęć i zrozumienia niektórych działów matematyki w klasie czwartej.

 


Sprawozdanie z wprowadzenia innowacji metodycznej na lekcjach matematyki

w klasie piątej „b” w roku szkolnym 2011/2012.

„Widzę, słyszę, czuję – budowanie edukacji sensorycznej indywidualnie dla każdego dziecka na lekcjach matematyki w II etapie kształcenia”

 

W czasie bieżącego roku szkolnego 2011/2012 często lekcjach matematyki przeprowadzano zgodnie z zasadami opracowanymi w w/w innowacji. Na lekcjach używano środki audiowizualne, tablice interaktywną i inne dostępne pomoce dydaktyczne.

 1. Własności liczb – tabliczka mnożenia, podzielność liczb –ułożenie zadania z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku lub np. dwóch czy trzech rodzajów cukierków, koralików, a rozwiązanie wyśpiewujemy lub rapujemy.

 2. Porównywanie różnicowe – metoda projektu – dzieci układały zadania (dwa działania obowiązkowo; pisemne dodawanie i odejmowanie), z zasadami o ile więcej, o ile mniej? Przedstawienie efektów za pomocą scenek i plakatów.

 3. Porównywanie ilorazowe – prezentacja multimedialna – zadania przedstawiono w postaci obrazów. Treści zadań czytano głośno i śledzono wydrukowane na kartce. Możliwość różnorakiej analizy zagadnienia.

 4. Rachunek pamięciowy na większości lekcjach metodą podaj dalej. Powtarzanie tabliczki mnożenia z wykorzystaniem gry „Piotruś”- metoda skojarzeniowa.

 5. Zgadywanki – uzupełnianki matematyczne z wykorzystaniem projektora – program komputerowy do utrwalania działań pamięciowych.

 6. Kalendarz i czas – film dotyczący historii mierzenia czasu – różne sposoby zapisu czasu – w zależności od percepcji uczniów.

 7. Wyrażenia dwumianowane – scenka rodzajowa na temat zakupów – przeliczamy masę, długość, powierzchnię i wartość obliczaną wg danej ceny. Wykorzystujemy zestawy pomocnicze danych na kartach pracy – jednostki długości, masy , pola, pieniędzy.

 8. Figury geometryczne na płaszczyźnie – dyskusja dydaktyczna – metaplan ( jak jest, jak być powinno, co zrobić, aby było tak jak powinno być? ). Mapa pojęciowa – porządkowanie własności figur geometrycznych.

 9. Wielościany – praca z tablicą interaktywną pokazująca tworzenie wielościanów o różnych własnościach. Tworzenie stoisk tematycznych – gdzie dziecko dotyka bryły, analizuje, podnosi, rysuje modele.

 10. Liczby ujemne – praca z tablicą interaktywną – program do porównywania liczb całkowitych, dodawania i odejmowania tych liczb

 

Na lekcjach utrwalających, ćwiczeniowych – czasie robienia samodzielnie ćwiczeń była puszczana cicho muzyka, co niektórym bardzo pomagało w wyciszeniu się na lekcji.

Po drugim roku prowadzenia w tej formie metodyczno-dydaktycznej należy stwierdzić, że przy tych zespołach klasowych była bardzo pomocna w prowadzeniu zajęć i zrozumienia niektórych działów matematyki w klasie piątej.


Reforma Oświaty

http://reformaedukacji.men.gov.pl/


KONKURSY

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

KONKURS NAUK PRZYRODNICZYCH ŚWIETLIK

KONKURSY PROGRAMOWANIA W BALTIE 3

KONKURS INFORMATYCZNY BÓBR


HUMANITARYZM
III MODUŁ COMENIUS REGIO
Jakie podejmujemy działania:
 • Zgłoszenie do akcji humanitarnej PAH
 • wsparcie finansowe "Studni dla południa"
 • sprzedaż gadżetów ze sklepiku PAH
 • pozyskanie funduszy z Dnia Piernika w szkole
 • Pełna miska dla schroniska
 • akcja Góra Grosza 2013
 • wsparcie edukacji dzieci w Kamerunie
 • wsparcie Hospicjum w Pszczynie - zakrętki
 • wizyta w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

PROJEKTY REALIZOWANE
Zajęcia Efektywnej Nauki
IPK - Wspólnymi siłami

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 1
im. Bronisława Malinowskiego
w Woli

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Bronisława Malinowskiego
Powered by PHP-Fusion © 2003-20052680551 Unikalnych wizyt
Copyright © 2016